ข้อต่อโซ่ลำเลียง ญี่ปุ่น KANA

ข้อต่อโซ่ลำเลียง ญี่ปุ่น KANA

ข้อต่อโซ่ลำเลียง ญี่ปุ่น KANA มีแบบเต็มข้อและ ครึ่งข้อ

ข้อต่อโซ่จะมี 2 แบบคือ ปีกนอน (1 และ 2 ข้าง) และปีกตั้ง (1 และ 2 ข้าง)

สอบถามราคา

ดาวน์โหลด Catalog

Description

ข้อต่อโซ่ลำเลียง ญี่ปุ่น KANA

ข้อต่อโซ่ลำเลียง ญี่ปุ่น KANA เต็มข้อ

ข้อต่อโซ่ลำเลียง ญี่ปุ่น KANA ครึ่งข้อ

่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่

่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่

เบอร์ข้อต่อโซ่:

โซ่เดี่ยว

2040
2050
2060
2080
2100
2042
2052
2062
2082

่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่