ข้อต่อโซ่ ญี่ปุ่น KANA

Description

ข้อต่อโซ่ ญี่ปุ่น KANA

ข้อต่อโซ่ ญี่ปุ่น KANA เดี่ยว เต็มข้อ

ข้อต่อโซ่ ญี่ปุ่น KANA เดี่ยว ครึ่งข้อ

ข้อต่อโซ่ ญี่ปุ่น KANA คู่ เต็มข้อ

ข้อต่อโซ่ ญี่ปุ่น KANA คู่ ครึ่งข้อ

เบอร์ข้อต่อโซ่:

โซ่สแตนเลส เดี่ยว

โซ่เดี่ยว

โซ่คู่

โซ่ 3 ชั้น

โซ่ 4 ชั้น

252505 B35-206 B-240 X 3 ชั้น50 X 4 ชั้น
353506 B40-208 B-250 X 3 ชั้น60 X 4 ชั้น
404008 B50-210 B-260 X 3 ชั้น80 X 4 ชั้น
505010 B60-212 B-280 X 3 ชั้น
606012 B80-216 B-2100 X 3 ชั้น
808016 B100-220 B-2
10020 B120-2
12024 B140-2
140160-2
160200-2
200

่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่