ตะแกรงทางเดิน

ตะแกรงทางเดิน

ใช้ทำทางเดินในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้มองเห็นการทำงานของเครื่องจักร

มี 3 รุ่นคือ XG XS และ S

สอบถามราคา

ดาวน์โหลด Catalog

Description

ตะแกรงทางเดิน

เบอร์ของแต่ละรุ่น

XG

XS

113143 5′ X 10′62
123243 4′ X 8′63
21335163 ชุปกาวาไน้ท์
22415263 5′ X 10′
234253 หนา 3 มม.71
244353 หนา 3.2 มม.72
43 ชุปกาวาไน้ท์53 5′ X 10′73
43 4′ X 10′61

 

รุ่นที่ทำมาจากสแตนเลส:

XS-31 4′ X 8′
XS-41
XS-43 (หนา 3 มิล)

่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่่ ่ ่่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่่ ่ ่ ่ ่ ่ ่่ ่ ่ ่ ่ ่ ่