ตุ๊กตา TNT

ใช้กับลูกปืนพร้อมสสีฟ ใช้กับงานรอบช้า

ตุ๊กตา รุ่นบาง

ตุ๊กตา รุ่นหนัก

ตุ๊กตา รุ่นหนาขากลวง

ตุ๊กตา รุ่นขาตัน

สอบถามราคา

ดาวน์โหลด Catalog

Description

ตุ๊กตา TNT

ตุ๊กตา รุ่นบาง     

รุ่น

ขนาดรูเพลา (นิ้ว)

ตุ๊กตา บาง TNT 15061″
ตุ๊กตา บาง TNT 15081-1/4″
ตุ๊กตา บาง TNT 15091-1/2″
ตุ๊กตา บาง TNT 15101-3/4″
ตุ๊กตา บาง TNT 15112″

ตุ๊กตา รุ่นหนัก     

รุ่น

ขนาดรูเพลา (นิ้ว)

ตุ๊กตา รุ่นหนัก TNT 6101-3/4″
ตุ๊กตา รุ่นหนัก TNT 6112″
ตุ๊กตา รุ่นหนัก TNT 6132-1/4″
ตุ๊กตา รุ่นหนัก TNT 6152-1/2″
ตุ๊กตา รุ่นหนัก TNT 6173″
ตุ๊กตา รุ่นหนัก TNT 6203-1/2″

ตุ๊กตา รุ่นหนาขากลวง     

รุ่น

ขนาดรูเพลา (นิ้ว)

ตุ๊กตา หนาขากลวง TNT 5061″
ตุ๊กตา หนาขากลวง TNT 5071-1/8″
ตุ๊กตา หนาขากลวง TNT 5081-1/4″
ตุ๊กตา หนาขากลวง TNT 5091-1/2″
ตุ๊กตา หนาขากลวง TNT 5101-3/4″
ตุ๊กตา หนาขากลวง TNT 5112″
ตุ๊กตา หนาขากลวง TNT 5122-1/8″
ตุ๊กตา หนาขากลวง TNT 5132-1/4″
ตุ๊กตา หนาขากลวง TNT 5152-1/2″
ตุ๊กตา หนาขากลวง TNT 5162-3/4″
ตุ๊กตา หนาขากลวง TNT 5173″
ตุ๊กตา หนาขากลวง TNT 5183-1/4″
ตุ๊กตา หนาขากลวง TNT 519 3-3/8″
ตุ๊กตา หนาขากลวง TNT 5203-1/2″
ตุ๊กตา หนาขากลวง TNT 5224″
ตุ๊กตา หนาขากลวง TNT 5244-1/4″
ตุ๊กตา หนาขากลวง TNT 5264-1/2″
ตุ๊กตา หนาขากลวง TNT 5285″

ตุ๊กตา รุ่นขาตัน      

รุ่น

ขนาดรูเพลา (นิ้ว)

ตุ๊กตาขาตัน TNT 5081-1/4″
ตุ๊กตาขาตัน TNT 5091-1/2″
ตุ๊กตาขาตัน TNT 5101-3/4″
ตุ๊กตาขาตัน TNT 5112″
ตุ๊กตาขาตัน TNT 5132-1/4″
ตุ๊กตาขาตัน TNT 5152-1/2″
ตุ๊กตาขาตัน TNT 5162-3/4″
ตุ๊กตาขาตัน TNT 5173″
ตุ๊กตาขาตัน TNT 5203-1/2″
ตุ๊กตาขาตัน TNT 5224″