ปะเก็นผ้าเทปใยแก้ว (Glass Fiber Tape)

||ปะเก็นผ้าเทปใยแก้ว (Glass Fiber Tape)

ปะเก็นผ้าเทปใยแก้ว (Glass Fiber Tape)

คุณลักษณะ : ไม่ติดไฟง่าย , กลิ่นไม่เหม็น, ป้องกันการสึกกร่อน, ทนทาน, ฉนวนกันความร้อนได้ดี, ต้านทานความร้อนได้สูง

สามารถทนความร้อนได้ 400 องศา

สอบถามราคา

ดาวน์โหลด Catalog

Description

ปะเก็นผ้าเทปใยแก้ว (Glass Fiber Tape)

ความยาวต่อม้วน (เมตร) = 30 เมตร

ความหนา = 3 มิล

หน้ากว้าง (นิ้ว)

1″
1-1/2″
2″
2-1/2″
3″
4″

่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่

่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่
่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่