ป่องกลาง

ไม่มีเกลียว ใช้สวม 2 ข้าง

มีสองรุ่น ป่องกลาง และ ป่องกลางลด

ปลายสองข้างของป่องกลางลด จะ มีขนาดไม่เท่ากัน

สอบถามราคา

ดาวน์โหลด Catalog

Description

ป่องกลาง

ป่องกลาง (นิ้ว)

ป่องกลางลด (นิ้ว)

1/2″3/4″ ลด 1/2″2″ ลด 1/2″
3/4″1″ ลด 1/2″2″ ลด 3/4″
1″1″ ลด 3/4″2″ ลด 1″
1-1/4″1-1/4″ ลด 1/2″2″ ลด 1-1/4″
1-1/2″1-1/4″ ลด 1″2″ ลด 1-1/2″
2″1-1/2″ ลด 1/2″3″ ลด 1″
2-1/2″1-1/2″ ลด 1″3″ ลด 2″
3″1-1/2″ ลด 1-1/4″4″ ลด 2″
4″4″ ลด 3″
5″
6″

่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่

่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่
่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่
่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่