ยอยยาง NEOFLEX

ขายแบบ ทั้งชุดและเฉพาะยางยอย

 

สอบถามราคา

ดาวน์โหลด Catalog

Description

ยอยยาง NEOFLEX

รหัสสินค้า

รูเพลา (นิ้ว)

กลึงรูเพลาได้ไม่เกิน (นิ้ว)

กลึงรูเพลาได้ไม่เกิน (มิล)

KR-803″1″25
KR-954″1-3/8″35
KR-1155″1-3/4″45
KR-1355-1/2″2-1/8″55
KR-1606″2-3/4″70
KR-1807″3-1/8″80
KR-2008″3-3/4″95

่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่

่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่