ยอยสลัก ญี่ปุ่น CL

ยอยสลัก ญี่ปุ่น CL

อะไหล่สำหรับยอยสลักมี 2 แบบ: อะไหล่ยอยสกรู และ อะไหล่ยอยยาง

สอบถามราคา

ดาวน์โหลด Catalog

Description

ยอยสลัก ญี่ปุ่น CL

เบอร์

เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)

กลึงรูเพลาได้ไม่เกิน (นิ้ว)

เบอร์สลัก

1004″7/8″# 2
1124-1/2″1″# 2
1255″1-1/8″# 3
1405-1/2″1-3/8″# 3
1606″1-3/4″# 3
1807″2″# 3
2008″2-1/8″# 4
2249″2-1/2″# 4
25010″2-3/4″# 5
28011″3-1/8″# 6
31512″3-5/8″# 6
35514″4″# 8
40016″4-3/8″# 8
45018″5″# 8

่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่

่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่