ลูกปืน UCP UCF UCFL ยี่ห้อ CK

Description

ลูกปืน UCP UCF UCFL ยี่ห้อ CK

UCP

UCF

UCFL

เบอร์

ขนาดรูเพลา (นิ้ว)

เบอร์

ขนาดรูเพลา (นิ้ว)

เบอร์

ขนาดรูเพลา (นิ้ว)

204-123/4″204-123/4″204-123/4″
205-161″205-161″205-161″
207-201-1/4″207-201-1/4″207-201-1/4″
208-241-1/2″208-241-1/2″
209-281-3/4″
211-322″

่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่่ ่ ่ ่ ่ ่ ่่ ่ ่ ่ ่ ่ ่

่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่่ ่ ่ ่ ่ ่ ่่ ่ ่ ่ ่ ่ ่