ลูกเบี้ยวชัก

Description

ลูกเบี้ยวชัก

ขนาดของลูกเบี้ยวและรูเพลา(นิ้ว)

1-1/4″ รูเพลา 1″ (รูเกลียว 3/4)
1-1/2″ รูเพลา 1″ (รูเกลียว 3/4)
1-1/2″ รูเพลา 1-1/4″ (รูเกลียว 3/4)
2″ รูเพลา 1″ (รูเกลียว 3/4)
2″ รูเพลา 1-1/4″ (รูเกลียว 3/4)
2″ รูเพลา 1-1/2″ (รูเกลียว 3/4)
2-1/2″ รูเพลา 1″ (รูเกลียว 3/4)
2-1/2″ รูเพลา 1-1/4″ (รูเกลียว 3/4)
2-1/2″ รูเพลา 1-1/2″ (รูเกลียว 3/4)
3″ รูเพลา 1-1/4″ (รูเกลียว 1″)
3″ รูเพลา 1-1/2″ (รูเกลียว 1″)

่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่

่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่
่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่
่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่
่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่