สายพานด้าย

||สายพานด้าย

สายพานด้าย

ใช้กับกระพล้อที่ติดอยู่บนสายพานเป็นลักษณะโซ่ หรือห่างกันเป็นช่วงๆ

ซึ่งขันด้วยน๊อตกระพล้อ เพื่อลำเลียงข้าว หรือเมล็ดผลิตผลทางการเกษตรอื่นๆที่มีขนาดเล็ก

 

สอบถามราคา

ดาวน์โหลด Catalog

Description

สายพานด้าย

ความยาวต่อม้วน = 400 ฟุต

หน้ากว้าง (นิ้ว)

ความหนา (มม.)

3″4
3-1/2″4
4″4
4-1/2″4
5″5
6″5
7″7
8″7
9″8
10″8
11″8
12″8
13″8

่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่

่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่
่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่