สายพาน MITSUBOSHI ร่องฟัน RCLB/RCLC สีทอง

||||สายพาน MITSUBOSHI ร่องฟัน RCLB/RCLC สีทอง

สายพาน MITSUBOSHI ร่องฟัน RCLB/RCLC สีทอง

สายพานมิตซูร่องฟัน RCLB และ RCLC เอาไว้ใช้กับรถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า รุ่นสีทองจะมีความแข็งแกร่งมากกว่ารุ่นธรรมดา

สายพาน MITSUBOSHI ร่องฟัน RCLB/RCLC สีทอง เอาไว้ใช้กับรถเกี่ยวคูโบต้ารุ่น DC-60 DC-68 DC-70 DC-95 และ DC-105

สอบถามราคา

ดาวน์โหลด Catalog

Description

สายพาน MITSUBOSHI ร่องฟัน RCLB/RCLC สีทอง

RCLB | เบอร์ = 54, 58, 59

RCLC | เบอร์ = 52, 54, 58, 59, 69

่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่

่่่่่่่่่่่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่
่่่่่่่่่่่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่
่่่่่่่่่่่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่
่่่่่่่่่่่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่