สายพาน MITSUBOSHI ร่องฟัน SPAX, SPBX, SPCX, SPZX

||||สายพาน MITSUBOSHI ร่องฟัน SPAX, SPBX, SPCX, SPZX

สายพาน MITSUBOSHI ร่องฟัน SPAX, SPBX, SPCX, SPZX

หน่วยของสายพานร่องฟัน SPAX, SPBX, SPCX และ SPZX จะเป็นหน่วยเมตริก ต่างจากสายพานร่องฟันธรรมดาที่หน่วยเป็นนิ่้ว

สอบถามราคา

ดาวน์โหลด Catalog

Description

สายพาน MITSUBOSHI ร่องฟัน SPAX, SPBX, SPCX, SPZX

เบอร์สายพาน :

SPAX-732 ถึง SPAX-5000

SPBX-1250 ถึง SPBX-6720

SPCX-2000 ถึง SPCX-7100

SPZX-487 ถึง SPZX-5600

่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่

่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่
่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่