สายพาน MITSUBOSHI หกเหลี่ยมร่องเรียบ

||||สายพาน MITSUBOSHI หกเหลี่ยมร่องเรียบ

สายพาน MITSUBOSHI หกเหลี่ยมร่องเรียบ

เหมาะแก่งานที่ต้องการขับมู่เล่ย์จากสายพานทั้งสองด้าน ลักษณะเหมือนสายพานร่องวีสองด้านประกบกัน

สามารถทนความร้อนและน้ำมันได้ดี

มีอายุการใช้งานที่นาน

ใช้กับเครื่องกระเทาะข้าวเปลือก และเกษตรกรรม

 

 

สอบถามราคา

ดาวน์โหลด Catalog

Description

สายพาน MITSUBOSHI หกเหลี่ยมร่องเรียบ

AA| เบอร์ = 65

BB| เบอร์ = 65, 68, 75, 80, 85, 90, 92, 94, 95, 96, 100, 122

่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่

่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่
่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่