สายพานรถยนต์ BANDO

สายพานรถยนต์ BANDO

สายพานรถยนต์แบนโด้ มีทั้งหมด 4 แบบ คือ SP-RAF, RAF, TDPF และ DDPF

SP-RAF เป็นสายพานรถยนต์ร่องเรียบ

RPF, TDPF และ DDPF เป็นสายพานรถยนต์ร่องฟัน

สอบถามราคา

ดาวน์โหลด Catalog

Description

สายพานรถยนต์ BANDO

สายพานรถยนต์ร่องเรียบ 

SP-RAF (รหัส: 9.5 X xxxx La) หน้ากว้าง 9.5 มิล เทียบเท่าร่อง FM

เบอร์ = 2225-2660

SP-RAF (รหัส: 12.5 X xxxx La) หน้ากว้าง 12.5 มิล เทียบเท่าร่อง A

เบอร์ = 3220-3760

สายพานรถยนต์ร่องฟัน:

RPF (รหัส: 9.5 X xxxx Li) หน้ากว้าง 9.5 มิล เทียบเท่าร่องฟัน FM

RPF | เบอร์ = 2220-2660

RPF (รหัส: 12.5 X xxxx Li) หน้ากว้าง 12.5 มิล เทียบเท่าร่องฟัน A

RPF | เบอร์ = 3220-3650

TDPF (รหัส: 17ผX xxxx Li) หน้ากว้าง 17 มิล เทียบเท่าร่องฟัน B

TDPF | เบอร์ = 5280-5600

DDPF | (รหัส: 17 X xxxx Li) หน้ากว้าง 17 มิล เทียบเท่าร่องฟัน B

DDPF | เบอร์ = 5610-51175

่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่