สายพาน BANDO ร่องเรียบ (V-Belts)

Description

สายพาน BANDO ร่องเรียบ

เบอร์สายพาน BANDO ร่องเรียบ V-Belts :

K-13 ถึง K-50

FM-2230 ถึง FM-2500

M-13 ถึง M-50

A-18 ถึง A-170

B-22 ถึง B-300

C-38 ถึง C-400

D-85 ถึง D-400

รุ่นสายพาน

ความกว้างของสายพาน (a)

ความสูงของสายพาน (b)

องศา

นิ้ว

มม.

นิ้ว

มม.

FM0.38″9.50.32″8.040
M0.39″10.00.24″6.040
A0.50″13.00.31″8.040
B0.66″17.00.41″11.040
C0.88″22.20.53″14.040
D1.25″32.00.75″20.040

่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่