สายพาน BANDO หกเหลี่ยม

สายพาน BANDO หกเหลี่ยม

เหมาะแก่งานที่ต้องการขับมู่เล่ย์จากสายพานทั้งสองด้าน ลักษณะเหมือนสายพานร่องวีสองด้านประกบกัน

สามารถทนความร้อนและน้ำมันได้ดี

มีอายุการใช้งานที่นาน

ใช้กับเครื่องกระเทาะข้าวเปลือก และเกษตรกรรม

 

 

สอบถามราคา

ดาวน์โหลด Catalog

Description

สายพาน BANDO หกเหลี่ยม

เบอร์สายพาน BANDO หกเหลี่ยม V-Belts :

BB-81 ถึง BB-163

รุ่นสายพาน

ความกว้างของสายพาน (a)

ความสูงของสายพาน (b)

องศา

นิ้ว

มม.

นิ้ว

มม.

BB0.67″17.00.53″13.540

่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่

่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่
่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่