สายพานแบน ตรากระทิง

|||สายพานแบน ตรากระทิง

สายพานแบน ตรากระทิง

ใช้ในการส่งถ่ายกำลัง ใช้กับมูเล่ย์แบนซึ่งเป็นตัวขับสายพาน

 

สอบถามราคา

ดาวน์โหลด Catalog

Description

สายพานแบน ตรากระทิง

ไซส์

1″ X 3 ชั้น
1-1/4″ X 3 ชั้น
1-1/2″ X 3 ชั้น
2″ X 3 ชั้น
2″ X 4 ชั้น
2-1/2″ X 3 ชั้น
2-1/2″ X 4ชั้น
3″ X 3 ชั้น
3″ X 4 ชั้น
3-1/2″ X 4 ชั้น
4″ X 3 ชั้น
4″ X 4 ชั้น
5″ X 5 ชั้น
6″ X 6 ชั้น

่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่

่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่
่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่
่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่
่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่