สายพานแบน KCC

สายพานแบน KCC

ใช้ในการส่งถ่ายกำลัง ใช้กับมูเล่ย์แบนซึ่งเป็นตัวขับสายพาน

มีสองสี | ดำล้วนและแดงล้วน

สอบถามราคา

ดาวน์โหลด Catalog

Description

สายพานแบน KCC

ไซส์ :

ดำล้วน

แดงล้วน

2″ X 3 ชั้น2″ X 3 ชั้น
2″ X 4 ชั้น2″ X 4 ชั้น
2-1/2″ X 3 ชั้น2-1/2″ X 3 ชั้น
3″ X 3 ชั้น2-1/2″ X 4 ชั้น
3″ X 4 ชั้น3″ X 3 ชั้น
3-1/2″ X 4 ชั้น3″ X 4ชั้น
4″ X 4 ชั้น3-1/2″ X 4 ชั้น
4″ X 4 ชั้น

่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่

่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่
่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่