สายพาน BANDO ยูรีเทน กลม

|, สายพานแบนโด|สายพาน BANDO ยูรีเทน กลม

สายพาน BANDO ยูรีเทน กลม

สายพาน BANDO ยูรีเทน กลม สามารถต่อตามความยาวที่ต้องการได้ด้วยความร้อน โดยไม่ต้องใช้กาวหรือน้ำยาต่อสายพาน
สายพานชนิดนี้เหมาะสำหรับงานส่งกำลัง หรือ ลำเลียง รอบต่ำ

สอบถามราคา

ดาวน์โหลด Catalog

Description

สายพาน BANDO ยูรีเทน กลม

่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่  ่ ่
ความยาวของสายพานสามารถทำได้ตามสั่ง

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางสายพาน

มม.

นิ้ว

2.00.08″
2.50.10″
3.00.12″
3.50.14″
4.00.16″
5.00.20″
6.00.24″
7.00.28″
8.00.31″
9.00.35″
10.00.39″
11.00.43″
12.00.47″

่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่
่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่
่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่
่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่
่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่