สายพาน BANDO ร่องลึกมีฟัน Power Ace Cog

||||สายพาน BANDO ร่องลึกมีฟัน Power Ace Cog

สายพาน BANDO ร่องลึกมีฟัน Power Ace Cog

สายพาน BANDO ร่องลึกมีฟัน Power Ace Cog มีทั้งหมด 2 รุ่น คือ 3VX และ 5VX

คุณสมบัติ : ทนความร้อนและความมันได้ดี

ส่งกำลัง แรงม้าได้สูงกว่าสายพานร่องฟันทั่วไป

สอบถามราคา

ดาวน์โหลด Catalog

Description

สายพาน BANDO ร่องลึกมีฟัน Power Ace Cog

เบอร์สายพาน BANDO ร่องลึกมีฟัน Power Ace Cog :

3VX-230 ถึง 3VX-1400

5VX-450 ถึง 5VX-2000

รุ่นสายพาน

ความกว้างของสายพาน (W)

ความสูงของสายพาน (H)

องศา

นิ้ว

มม.

นิ้ว

มม.

3V0.38″9.50.32″8.040
5V0.62″15.90.54″13.540

่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่

่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่  ่ ่