สายพาน BANDO ร่องลึก Power ace

สายพาน BANDO ร่องลึก Power ace

สายพาน BANDO ร่องลึก Power ace มีทั้งหมด 3 รุ่น คือ 3V 5V และ 8V

คุณสมบัติ : ทนความร้อนและความมันได้ดี

ส่งกำลัง แรงม้าได้สูงกว่าสายพานร่องเรียบทั่วไป

สอบถามราคา

ดาวน์โหลด Catalog

Description

สายพาน BANDO ร่องลึก Power ace

เบอร์สายพาน BANDO ร่องลึก Power ace:

3V-250 ถึง 3V-1400

5V-500 ถึง 5V-3550

8V-1000 ถึง 8V-5600

รุ่นสายพาน

ความกว้างของสายพาน (W)

ความสูงของสายพาน (H)

องศา

นิ้ว

มม.

นิ้ว

มม.

3V0.38″9.50.32″8.040
5V0.62″15.90.54″13.540
8V1.00″25.40.88″22.240

่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่

่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่  ่ ่