สายพาน BANDO โพลีเฟล็กซ์ (Banflex)

||||สายพาน BANDO โพลีเฟล็กซ์ (Banflex)

สายพาน BANDO โพลีเฟล็กซ์ (Banflex)

สายพาน BANDO โพลีเฟล็กซ์ (Banflex) มีทั้งหมด 3 รุ่น คือ 5M 7M และ 11M

สำหรับ เครื่องทำความเย็น คูลลิ่ง ทาวเวอร์

สอบถามราคา

ดาวน์โหลด Catalog

Description

สายพาน BANDO โพลีเฟล็กซ์

เบอร์สายพาน BANDO โพลีเฟล็กซ์

5M-375 ถึง 5M-1400

7M-500 ถึง 7M-1600

11M-800 ถึง 11M-1900
่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่  ่ ่

่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่  ่ ่

รุ่นสายพาน

ความกว้างของสายพาน (a)

ความสูงของสายพาน (b)

ระยะห่างระหว่างฟัน (p)

องศา

นิ้ว

มม.

นิ้ว

มม.

นิ้ว

มม.

5M0.20″5.00.13″3.3 –60
7M0.28″7.00.21″5.30.33″8.560
11M0.43″11.10.28″7.00.52″13.260