สายพาน BANDO ไทม์มิ่ง ยูรีเทน

|, สายพานแบนโด|สายพาน BANDO ไทม์มิ่ง ยูรีเทน

สายพาน BANDO ไทม์มิ่ง ยูรีเทน

สายพาน BANDO ไทม์มิ่ง ยูรีเทน มีแบบ ด้านเดียว และ สองด้าน

สายพาน BANDO ไทม์มิ่ง ยูรีเทน ด้านเดียว มี 2 รุ่น คือ T-5 และ T-10

สายพาน BANDO ไทม์มิ่ง ยูรีเทน สองด้าน มี 2 รุ่น คือ DT-5 และ DT-10

คุณสมบัติ : ฟันเหลี่ยม ชนิด โพลี่ยูรีเทน

สอบถามราคา

ดาวน์โหลด Catalog

Description

สายพาน BANDO ไทม์มิ่ง ยูรีเทน

เบอร์สายพาน BANDO ไทม์มิ่ง ยูรีเทน ด้านเดียว

T5-165 ถึง T51800

T10-260 ถึง T10-2250

่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่  ่ ่

รุ่นสายพาน

ระยะห่างระหว่างฟัน (P)

ความสูงของสายพาน (H1)

ความสูงของร่องฟัน (H2)

ความกว้างของสายพาน (W)

องศา

มม.

มม.

มม.

มม.

T55.002.201.201.8040
T1010.004.502.503.5040

่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่  ่ ่

เบอร์สายพาน BANDO ไทม์มิ่ง ยูรีเทน 2 ด้าน

DT5-410 ถึง DT5-1100

DT10-260 ถึง DT10-1880

รุ่นสายพาน

ระยะห่างระหว่างฟัน (P)

ความสูงของสายพาน (H1)

ความสูงของร่องฟัน (H2)

ความกว้างของสายพาน (W)

องศา

มม.

มม.

มม.

มม.

DT-55.003.301.201.8040
DT-1010.006.802.503.5040