สายพาน BANDO ไทม์มิ่ง (Synchronous Belt)

||||สายพาน BANDO ไทม์มิ่ง (Synchronous Belt)

สายพาน BANDO ไทม์มิ่ง (Synchronous Belt)

สายพาน BANDO ไทม์มิ่ง มีทั้งหมด 6 รุ่น คือ MXL XL L H XH และ XXH

คุณสมบัติ : ฟันเหลี่ยม ชนิดยาง ส่งกำลังแรงบิดสูง

สอบถามราคา

ดาวน์โหลด Catalog

Description

สายพาน BANDO ไทม์มิ่ง

เบอร์สายพาน BANDO ไทม์มิ่ง

60 MXL ถึง 434 MXL

60 XL ถึง 564 XL

109 L ถึง 919 L

185 H ถึง 1700 H

507 XH ถึง 1750 XH

700 XXH ถึง 1800 XXH

่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่  ่ ่

่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่  ่ ่

รุ่นสายพาน

ระยะห่างระหว่างฟัน (P)

ความกว้างของสายพาน (W)

ความสูงของสายพาน (H1)

ความสูงของร่องฟัน (H2)

องศา

นิ้ว

มม.

นิ้ว

มม.

นิ้ว

มม.

นิ้ว

มม.

MXL0.080″2.030.030″0.760.043″1.090.020″0.5140
XL0.200″5.080.053″1.350.090″2.290.050″1.2750
L0.375″9.530.126″3.200.140″3.560.075″1.9140
H0.500″12.700.173″4.390.170″4.320.090″2.2940
XH0.875″22.230.315″8.000.440″11.180.250″6.3540
XXH1.250″31.750.480″12.190.620″15.750.375″9.5340