เช็ควาล์วสปริงทองเหลือง AAA

|||เช็ควาล์วสปริงทองเหลือง AAA

เช็ควาล์วสปริงทองเหลือง AAA

ใช้กับงานน้ำ แนวตั้ง ใช้สปริงดัน ส่วนใหญ่ใช้กับปั๊ม มีเกลียวใน 1 ข้าง, เกลียวนอก 1 ข้าง, ข้างในเป็นยาง

 

สอบถามราคา

ดาวน์โหลด Catalog

Description

เช็ควาล์วสปริงทองเหลือง AAA

ขนาด (นิ้ว)

บรรจุ/กล่อง (ตัว)

3/4″12
1″12
1-1/4″6
1-1/2″6
2″6
2-1/2″2
3″2
4″1

่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่

่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่
่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่