แป๊ปอ๊อก Y (3 ทาง)

แป๊ปอ๊อก Y (3 ทาง)

มีรุ่นสวม 2 ข้าง และ เกลียว 1 ข้าง  มีทั้งเกลียวใน และเกลียวนอก และ รุ่นสวมทั้ง 3 ข้าง

สอบถามราคา

ดาวน์โหลด Catalog

Description

แป๊ปอ๊อก Y (3 ทาง)

แป๊ปอ๊อก Y สวม

แป๊ปอ๊อก Y เกลียวนอก

แป๊ปอ๊อก Y เกลียวใน

ขนาด (นิ้ว) :

เกลียวนอก และ สวม

เกลียวใน

1/2″1-1/2″ ลด 1/2″2″3″ ลด 1-1/2″2″ ลด 1″
3/4″ ลด 1/2″1-1/2″ ลด 3/4″2-1/2″ ลด 1″3″ ลด 2″2″ ลด 1-1/4″
3/4″1-1/2″ ลด 1″2-1/2″ ลด 1-1/4″3″ ลด 2-1/2″2″ ลด 1-1/2″
1″ ลด 1/2″1-1/2″ ลด 1-1/4″2-1/2″ ลด 1-1/2″3″3″ ลด 1-1/4″
1″ ลด 3/4″1-1/2″2-1/2″ ลด 2″4″ ลด 1-1/2″3″ ลด 1-1/2″
1″2″ ลด 1/2″3″ ลด 1/2″4″ ลด 2″3″ ลด 2″
1-1/4″ ลด 1/2″2″ ลด 3/4″3″ ลด 3/4″4″ ลด 2-1/2″4″
1-1/4″ ลด 3/4″2″ ลด 1″3″ ลด 1″4″ ลด 3″
1-1/4″ ลด 1″2″ ลด 1-1/4″3″ ลด 1-1/4″4″
1-1/4″2″ ลด1-1/2″

่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่
่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่