ทองเหลืองลายเสือ

||ทองเหลืองลายเสือ

Description

ทองเหลืองลายเสือ

ขนาด (นิ้ว)

กลวง

ตัน

1″ x 1/2″1-3/4″ x 1/2″2-1/2″ x 1/2″3″ x 3/4″1/2″
1″ x 3/4″1-3/4″ x 3/4″2-1/2″ x 3/4″3″ x 7/8″3/4″
1-1/8″ x 7/8″1-3/4″ x 7/8″2-1/2″ x 7/8″3″ x 1″1″
1-1/4″ x 1/2″1-3/8″ x 1″2-1/2″ x 1″3-1/4″ x 2″1-1/4″
1-1/4″ x 5/8″1-3/4″ x 1″2-1/2″ x 1-1/4″4″ x 1/2″1-3/8″
1-1/4″ x 3/4″2″ x 1/2″2-1/2″ x 1-1/2″4″ x 2-1/2″1-1/2″
1-1/4″ x 1″2″ x 3/4″2-3/4″ x 1-1/2″4″ x 2-3/4″1-3/4″
1-1/2″ x 1/2″2″ x 7/8″2-3/4″ x 1-3/4″4-1/4″ x 2-3/4″2″
1-1/2″ x 3/4″2″ x 1″2-3/4″ x 2″4-1/4″ x 3″2-1/4″
1-1/2″ x 7/8″2″ x 1-1/4″3″ x 1/4″4-1/2″ x 3-1/2″2-1/2″
1-1/2″ x 1″2-1/4″ x 1-1/2″3″ x 1/2″5-1/4″ x 4″3″
2-1/4″ x 1-3/4″6″ x 4″

หมายเหตุ : ไซส์พิเศษ 83 mm. x 50 mm.

่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่

่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่