สายพาน BANDO ไทม์มิ่ง STS

สายพาน BANDO ไทม์มิ่ง STS

สายพาน BANDO ไทม์มิ่ง STS-SUPER TORQUE SYNCHRONOUS BELT มีทั้งหมด 5 รุ่น คือ S3M S4.5M S5M S8M และ S14M

คุณสมบัติ : ฟันกลม ชนิดยาง ส่งกำลังแรงบิดสูง

สอบถามราคา

ดาวน์โหลด Catalog

Description

สายพาน BANDO ไทม์มิ่ง STS

เบอร์สายพาน BANDO ไทม์มิ่ง STS

S3M 150 ถึง S3M 537

S4.5M 162 ถึง S4.5M 1031

S5M 295 ถึง S5M 1050

S8M 328 ถึง S8M 4400

S14M 1008 ถึง S14M 5012

่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่  ่ ่

รุ่นสายพาน

ระยะห่างระหว่างฟัน (P)

ความสูงของสายพาน (H1)

ความสูงของร่องฟัน (H2)

ความกว้างของสายพาน (W)

นิ้ว

มม.

นิ้ว

มม.

นิ้ว

มม.

นิ้ว

มม.

S3M0.118″3.000.083″2.100.045″1.140.077″1.95
S4.5M0.177″4.500.106″2.700.067″1.710.115″2.93
S5M0.197″5.000.142″3.610.095″1.910.128″3.25
S8M0.315″8.000.212″5.300.120″3.050.205″5.20
S14M0.551″14.00.402″10.20.209″5.300.358″9.10

่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่  ่ ่