KITZ Cast Iron Y Strainer

||||KITZ Cast Iron Y Strainer

KITZ Cast Iron Y Strainer

The only type of cast iron Y strainer available is flanged

Price Inquiry

ดาวน์โหลด Catalog

Description

KITZ Cast Iron Y Strainer

Series and their sizes (in.):

Flanged

10FCY

125FCY

2″2″
2-1/2″2-1/2″
3″3″
4″4″
5″5″
6″6″
8″8″
10″10″
12″12″
14″14″

่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่